dinsdag, januari 10, 2012

IS DIT NU TE VEEL GEVRAAGD? DEMOCRATIE1

dinsdag, december 27, 2011

VOOR HEN DIE HET NOG STEEDS NIET WILLEN GELOVEN

Nadat het huis Oranje-Nassau met Willem III van Oranje op 19 maart 1702 is uitgestorven komt het als erfenis aan de koning van Pruisen. In zijn functie van hertog van Kleef heeft hij ook als leenheer rechten op het graafschap. Op 6 mei 1705 wordt het graafschap verheven tot vorstendom. In 1723 vestigt Pruisen er een regeringszetel. Nadat het graafschap in 1795 is ingelijfd door Frankrijk, voegt het congres van Wenen in 1815 Moers weer bij Pruisen.

Dit is een citaat uit Wikipedia, een betrouwbare site waar geschied-vervalsers zoals Cees Fasseur of Geert Mak niet aan hebben mee gewerkt. U ziet dat het huis van Oranje-Nassau in 1702 is uitgestorven. Op school wordt ons wat anders geleerd. Maar wie zit er dan nu met haar vette derriere op de troon? Tja, een vreemde mevrouw die met haar landverraderlijke familie Nederland nog steeds een poot uitdraait. Geen belasting betaalt. Valse belastingconstructies bedenkt voor haar schele zus Christina en de verdwaasde Irene die tegen bomen praat. Allemaal via obscure belasting paradijsjes. En dat is dan ons ongekozen staatshoofd. Ongezien de tyfus voor dat huichelachtige secreet. Het is jammer dat zij er nog steeds kan zitten met de steun van verdwaasde Nederlanders.Hier zien we Bernhard en Juliana omringd door familie, tevens nazi aanhangers die de Hitlergroet brengen tijdens het huwelijk van J en B.
Juliana en Bernhard. B. gekleed als fascist tijdens de burgeroorlog in Spanje.Hier zien we ons ongekozen staatshoofd met de oorlogsmisdadiger Zorreguieta, die tijdens het regime van Videla een belangrijke rol heeft gespeeld in het laten verdwijnen van jonge mensen. Deze boef woont nu op onze kosten in den Haag en is een graag geziene gast bij het secreet dat zich ons staatshoofd noemt.

NEDERLANDERS, HET WORDT TIJD VOOR EEN OPSTAND TEGEN DEZE ONMENSEN!!!!

zondag, december 25, 2011

DE ANGST OM VAN MENING TE VERANDEREN.

Er doet zich een merkwaardig verschijnsel voor in dit land. De meeste mensen keuren het gedrag van bankiers die giga-bonussen ontvangen af. Ook het gedrag van politici die elkaar steeds de mooiste baantjes toeschuiven wordt afgekeurd. Eveneens heeft het lang geduurd eer je een kwaad woord kon zeggen over de kerk, maar nadat het beerput-deksel is open gegaan kan het nu geen kwaad je afschuw over deze criminele organisatie te uiten. Bijval van alle kanten. Edoch, er is in dit land een situatie die de misdadige kerk naar de kroon steekt en waar heel Nederland mee te maken heeft: HET ZOGENAAMDE KONINKLIJK HUIS. Als je daarover begint, en je kunt het er niet genoeg over hebben, dan reageert een aantal mensen dat je geobsedeerd bent, dat je niet zo moet zeuren, dat het aardige mensen zijn (een opmerking die nergens op slaat, want er zijn veel aardige mensen), dat er zulke mooie verhalen en foto's in de (riool)bladen staan. Verder de vraag: hoe weet je dat dan allemaal? Welnu, na drie jaar vele rapporten. verslagen enz. te hebben gelezen meen ik er iets meer over te weten dan de gemiddelde "blauw bloed" kijker. Bovendien is mijn neus wat langer en kijk ik dan ook verder. Deze criminele organisatie die floreert dankzij het comateuze verstand van talloze Nederlanders zou indien het woord "koninklijk" er niet voor stond binnen de kortste keren in de boeien zijn geslagen. De niet goed geinformeerde of lamlendige Nederlander die geen moeite doet zich een beetje op de hoogte te stellen van de werkelijkheid neemt het iemand die wel de moeite heeft genomen kwalijk dat hij/zij zich uitspreekt tegen dit verderfelijke instituut. Bovendien wil men de verslagen en rapporten niet lezen omdat het toch allemaal onzin is. De domheid ten top.
Hieronder een aantal artikelen:

“In de gelijkwaardigheid van mensen ligt de grondslag voor een verdraagzame samenleving”.

De aanhef van dit artikel slaat op de eerste twee regels in het boek ‘Alle mensen zijn ongelijk’ van Prof. Dr. Hans Galjaard dat hij in 1996 liet publiceren. Prof. Galjaard is Nederlands bekendste erfelijkheidsdeskundige. Het boek gaat over de verschillen van mensen omdat niemand precies identiek DNA bezit, dat is altijd minimaal gemodificeerd door twee mensen, te weten de ouders! Gelijkheid van mensen is iets anders dan gelijkwaardigheid. Gelijkheid geeft immers aan dat mensen dezelfde kansen hebben.

Kansen? Maar waarom bestaan er dan verschillende klassen? De maatschappij, althans de Nederlandse, is opgebouwd in allerlei klassen. Zo zijn er volksbuurten en middenstandswijken in de steden. Er is een eerste klasse en een tweede klasse in de trein, en in de voetbal en andere sport- competities zijn er zelfs ere-divisies. Daarnaast spelen de mindere goden in de tweede divisie, topklasse, hoofdklasse, eerste-, tweede-, derde-, vierde- en zelfs vijfde klasse. Dat allemaal omdat onze genen bepalen dat we nooit de ere-divisie zullen halen. Er ontbreekt ons namelijk een daarvoor benodigd gen.

Welnu, dan doen we het maar met het mindere gen, helaas kunnen we dan nooit multi-miljonairs worden. Jammer, maar gelukkig zijn we door middel van ons DNA wel in staat een redelijke boterham te verdienen en om een redelijk gelukkig leven te leiden. Maar dat is dan weer afhankelijk van de partner, wiens DNA dan weer een rol begint te spelen. Een moeilijke materie die niet van de een op de andere dag is uit te diepen.

Nu dan, de aanhef van het voorwoord van Prof Hans Galjaard: “In de gelijkwaardigheid van mensen ligt de grondslag voor een verdraagzame samenleving”. Deze zinsnede is niet door Prof. Galjaard geschreven, maar door mevrouw Bea von Amsberg zur Lippe! Denkt u hier even over na, deze dame heeft de brutaliteit om over gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid te schrijven! Gelijkwaardigheid: Deze familie, want we zullen haar familieleden er ook maar bij betrekken, zijn (misschien op de familie Fentener van Vlissingen na) de rijkste familie in Nederland en in de wereld! En die hebben de brutaliteit en het lef om over gelijkwaardigheid te spreken. Terwijl de mensen in de rij bij de voedselbanken blij zijn met de afdankertjes uit de meer gefortuneerde kringen, zoals hun kerstpakketten. Wat heeft de familie von Amsberg – zur Lippe bijgedragen? Het zelfde als alle voorgaande jaren, helemaal niks!

Het tweede deel van haar uitspraak “voor een verdraagzame samenleving” is ronduit schandalig te noemen, want met verdraagzaamheid wordt echt iets anders bedoeld dan iemand van de wereld laten verdwijnen na een wanhoopsdaad. Erwin Lensink heeft aan den lijve ondervonden wat deze mevrouw met verdraagzaamheid bedoelt. Erwins leven stortte in nadat al zijn bezittingen “In naam der koningin” in beslag werden genomen. En als je nu net al die rapporten en historische verificaties hebt gelezen, dan grijp je je aan de laatste strohalm vast. Je vraagt de persoon in kwestie om haar DNA om aan te tonen dat de rechterlijke uitspraak is gebaseerd op een dwaling die al meer dan honderd jaar duurt! Natuurlijk is dat door de BVD tegengehouden, de waarheid moet onder tafel blijven. Ten einde raad gooide hij een waxinelichthoudertje, voldoende aanleiding om hem voor de rest van zijn leven te straffen en buiten de maatschappij te houden. Dat is de verdraagzaamheid van Bea von Amsberg, de perfecte mens die ons voorbeeld dient te zijn.

De ondertitel van Galjaard’s boek is veelzeggend en slaat minimaal ook op het gedrag van mevrouw von Amsberg: “De verschillen en overeenkomsten tussen mensen: hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties”.

In de mensen een welbehagen, maar niet voor iedereen!


Vaak wordt aan Claus van Amsberg met enige weemoed teruggedacht. Het gecultiveerde imago van een zielige prinsgemaal, die evenals Prins Hendrik zijn hele leven met zijn ziel onder de arm liep als gevolg van een zinloos bestaan. Zijn schoonvader Bernhard heeft het wat dat betreft als “deugniet” en “schavuit” heel anders ingevuld. Deze website zal als kritisch volger van de vermeende “oranjes” alle vooroordelen over Klaasje de Eerste ver van zich afwerpen om te voorkomen, dat er termen als “complotten” en “alu-hoedjes”(wat zijn dat eigenlijk – een soort vertikale feestneuzen?) voorbij komen als blaadjes in de herfst. Vaak wordt simpel nadenken verward met “complot” en kritisch vermogen afgedekt met een soort hoofddeksel – het zal allemaal wel, zo komen de “boven ons gestelden” er wel heel gemakkelijk mee weg. Wat we in de media voorgeschoteld krijgen is uiteraard volstrekt vrij van enige misleiding, al het andere nieuws is “alternatief” en per definitie een “complot”.

Dit vastgesteld hebbend, hebben we het verhaal over Klaasje de Eerste opgetekend. U dient er rekening mee te houden dat alle suggesties die er in zijn blijven hangen, welke refereren aan de slechte eigenschappen van deze prinsgemaal, complottheoriëen zijn. Dit vergemakkelijkt het lezen voor een veel groter publiek, iedereen komt aan zijn of haar trekken.

Waar we met het lezen van dit verhaal rekening mee moeten houden is, dat Klaasje door Bernhard de Verzetsprinz is geronseld voor zijn oogappel Beatrix. Bovendien zijn deze vermeende “oranjes” allang niet meer van Oranje, getuige de zwaar gecorrumpeerde stamboom. Wat hier nu het staatshoofd levert komt uit het nest van Benno Zur Lippe B., deserteur, landverrader, flierefluiter, wapenhandelaar, couppleger, pedofiel, overspelige, schavuit, deugniet, IG-Farben spion, Gladio-chef, Hells-Angels vrind, supporter van Milieu Defensie, oprichter Bilderberg-praatclub, omkoopbare door Lockheed en Northrop, oprichter Club van 1000, Zwanenbroeder, lid Orde van Malta secte, aanvoerder Wereld Natuur Fonds en haar gewapende tak, etc. Kortom: van goeden huize en van vreemde smetten vrij, integer en onbaatzuchtig vaderlandslievend…… Deze Bernhard is de stamvader van de huidige kreunprinz. Deze stamvader heeft voor zijn dochter Beatrix en Nazi opgeduikeld en voor zijn kleinzoon een telg uit een familie van massa-moordenaars. Zoals gezegd: hij had er een neus voor…..

Hieronder volgt het verhaal van Claus von Amsberg. Wat we via de officiële bronnen kunnen verifiëren hoeft natuurlijk niet waar te zijn en wat we via on-officiële bronnen kunnen verifiëren, kan net zo goed wél waar zijn. Omgekeerd is het ook mogelijk. We staan niet in voor de volledigheid, maar we staan in het geheel niet in voor de officiële lezing.

Het verhaal achter Klaasje de Eerste
Claus von Amsberg werd in 1926 geboren op het Noord-Duitse landgoed Dötzingen.Hij behoorde tot een Duitse familie die tot 1919 tot de lage adel werd gerekend.Zijn vader, Klaus Felix von Amsberg, was sinds 1917 rentmeester op een landgoed, na een mislukt avontuur als planter in Afrika. Hij trouwde met Gösta Freiin von dem Bussche-Haddenhausen (1902-1996), de jongste dochter van de barones die de scepter zwaaide over Dötzingen.

In 1928 vertrok het gezin naar het latere Tanzania, waar zijn vader bedrijfsleider werd van een Duits-Engelse koffie- en sisalplantage. In 1933 stuurde zijn moeder hem, evenals zijn zusjes, naar familie aan de Duitse Oostzeekust. Hij had het daar echter niet naar zijn zin en in 1936 werd hij op een Duitse kostschool in de voormalig Duitse kolonie in Afrika geplaatst. Daar werd hij lid van de Hitlerjugend.Na een oefenstage in Denemarken werd hij naar Italië gestuurd, waar hij bij de 90e (reserve)pantserdivisie werd ingedeeld.

Begin mei 1945 maakten de Amerikanen hem aan het front krijgsgevangen en interneerden hem in een kamp, waar hij fungeerde als tolk en chauffeur. Kerst 1945 was hij weer terug in het inmiddels bezette Duitsland en ging wonen in Hitzacker. Zijn ouders, die als Duitse burgers en vijanden van het Britse Rijk in Afrika vastgehouden werden in een interneringskamp, zag hij pas terug in 1947.

Na een stage in de Verenigde Staten en een korte periode op een advocatenkantoor, koos hij een heel nieuwe richting: de diplomatie. Op 1 april 1957 werd hij na een geslaagde selectietest ambtenaar op het West-Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1958 slaagde hij voor het examen attaché. Op een kakkineus feestje in Bad-Oeynhausen, waar “toevallig” ook Nazi-Bernhard rondliep, werden de eerste contacten met Claus gelegd. Bernhard is ongetwijfeld op zoek geweest naar een chantabel element van lage adel, zoals gebruikelijk had hij daar een neus voor. In 1965 werd de verloving met Beatrix aangekondigd; tijd om eens een antecedenten onderzoekje te doen.

1965: Lou de Jong in Italië
Al snel raakte bekend dat Claus ideologisch geschoold was in de gelederen van de Hitlerjugend, en zijn vaderlandse plicht in een Wehrmacht-onderdeel had vervuld, en de zuidelijke flank van het Derde Rijk had verdedigd tegen de oprukkende geallieerden. Dat waren geen kwalificaties waarmee in Nederland goede sier kon worden gemaakt.

In de pers verscheen bovendien een foto van Claus in het uniform van de Panzertruppen (tankeenheden), met metalen doodskopjes op de kraag. Dit detail gaf opnieuw aanleiding tot heftige speculaties. Was Claus wellicht lid geweest van de Waffen SS, zoals het Algemeen Dagblad vermoedde?

Maar bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ging de alarmbel rinkelen. Het was immers bekend dat de Wehrmacht betrokken was geweest bij oorlogsmisdaden in Italië. Was de regering hiervan wel op de hoogte? De Jong besloot op woensdagmorgen 23 juni premier Cals te bellen. Hij werd diezelfde middag nog ontvangen. Tijdens dit gesprek bleek dat de regering zich na de rapportage uit Bonn verder niet had verdiept in de vraag of Claus’ eenheid bij oorlogsmisdaden was betrokken.

De Jong stelde voor samen met zijn collega A.J. van der Leeuw (die Italiaans sprak) naar Italië af te reizen om uit te zoeken wat de 90ste Panzer Grenadier Division de laatste oorlogsmaanden had uitgespookt. Cals zag hier onmiddellijk het belang van in en accepteerde dankbaar De Jongs voorstel. Bij terugkeer in het hotel in Milaan bleek dat de Nederlandse pers inmiddels achter de missie was gekomen en razend benieuwd was naar de bevindingen van het onderzoeksduo.

Zaterdagmiddag vlogen De Jong en Van der Leeuw terug naar Amsterdam. Onderweg stelden ze een perscommuniqué op van hun bevindingen. Met toestemming van Cals gaven zij op Schiphol een persconferentie: hun was over de divisie in de periode waarin Claus erin gediend had, niets ongunstigs bekend geworden. Loe de Jong had gesproken en Nederland kon weer opgelucht ademhalen, gelukkig. Struisvogels functioneren net als Nederlanders die iets over het “koninklijk huis” NIET wensen te weten. En Lou de Jong had zijn reputatie als geschiedvervalser ten faveure van illegale “oranjes” nog eens goed opgepoetst!

De strapatsen van een prinsgemaal
De zaken kwamen pas echt aan het rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub. De nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Ook maakte deel uit van dit netwerk.

Een van die stukken is een nooit gepubliceerd verhaal “Linksgestrickt“, dat was bestemd voor het Duitse blad Der Spiegel -dat al vaker aan de wieg stond van Oranje-onthullingen. Het stukje Linksgestrickt is niet door een Duitse journalist geschreven, niet bekend is waar het vandaan komt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de homoseksuele banden tussen Salomonson en Claus die culmineerden in een gezamenlijke homo-kroegentocht in New York waarvan de CIA foto’s heeft gemaakt waarmee waarschijnlijk ons land werd gechanteerd. Precies zoals het aannemelijk is, dat ons land gechanteerd werd en wordt met de ‘Demmink-files’ uit Turkije.

Vanuit de centrale rol die Salomonson innam in het ‘Rolodex-netwerk’ ligt het in alle lijnen der logica ook Claus in het netwerk te plaatsen, temeer daar uit het Spiegel-stuk blijkt dat Claus en Salomonson een homoseksuele verhouding hadden en ook naar voren komt dat Claus behept was met pedofiele neigingen. Dat zou dus betekenen dat Claus ook aanwezig zou kunnen zijn geweest bij de ’sinistere seksfeesten’ in de flat van Van R. in Amsterdam-Noord waarbij (De Telegraaf) minderjarige kinderen werden ingezet die speciaal uit Oost-Europa werden geimporteerd om te worden misbruikt. Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring (waarover Ton Biesemaat eveneens spreekt) die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Een notaris is een eedgezworene aan de “koning”, dus daar hoeven we niets van te verwachten.

We begrijpen nu veel veel beter waarom de positie van Joris Demmink vrijwel onaantastbaar is: naar alle waarschijnlijk zat hij in hetzelfde een pedo-netwerk waarbinnen wellicht de meest afgrijselijke zaken hebben plaatsgevonden.We begrijpen ook waarom het ‘Rolodex-onderzoek’ geruisloos van de kaart is verdwenen: door de mogelijke aanwezigheid van Claus hebben alle deelnemers aan het netwerk een soort ‘vrijbrief’ in handen die hun de facto onschendbaar maakt!

De zoveelste doofpot
Vervolgens een zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in bepaalde clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.”

U begrijpt het, dit kwam in de doofpot, door te beweren, dat Claus op zoek was naar zijn zoon. In 1956 toen hij stage liep bij een advocatenkantoor, heeft hij een zoon verwekt in de VS. Deze Teary O’Hara is vlak voor Claus’ dood door de ‘Dutch Royal family’ geadopteerd’. Postillion d’amour bij deze delicate missie was hof-vertrouweling baron Sirtema van Grovestins.(wiens voorvader, de opperstalmeester en huisvriend Jonkheer Douwe Idzard Sirtema van Grovestins,bij Anna van Hannover Willem V verwekte, zodat deze in bloedlijn ook al niet meer afstamde van Willem IV)

De oorspronkelijke bron is een Nederlandse man [X] die het verhaal in Amsterdam persoonlijk van O’Hara hoorde –hij had twee ontmoetingen met hem in een horeca gelegenheid in Amsterdam- en ook bewijs zag in de vorm van een bijzondere ring die de adoptie ‘bezegelde’.

Teary O’Hara is gay en leeft in Amerika met ondersteuning van …………

Tenslotte nog een dochter van Claus?
In de Leeuwarder Courant van 6 juni 1998 wordt uitgebreid melding gedaan van een dochter van Claus von Amsberg. Maria Delorme heet de dochter.In het programma de Stoel van Rick Felderhof kwam zij reeds voor.Met Rick Felderhof werd besloten het fragment over haar afkomst niet uit te zenden.Het moment was niet juist aldus Felderhof en bewaarde de film in een kluis.In een interview met het Parool 31 maart 1998 maakte hij het bestaan van dit fragment bekend.Ook vertelde hij over de treffende gelijkenis tussen Maria en “prins” Claus.Al jaren gingen er geruchten over een dochter van Claus,zowel in Nederland als in Duitsland.De moeder van Maria was Maria Gons en Claus was toen 19 jaar en de affaire moet hebben plaats gevonden na de oorlog in 1945 in Amsterdam en Maria Delorme werd geboren 4 juli 1946.Volgens Maria bezocht Claus haar een paar keer tot ze twee en een half jaar oud was en kreeg van hem een voorwerp met een zilveren hart.

De RVD doet Maria’s relaas af als een quatsch verhaal, aldus woordvoerder Aad Meijer.

Of het historisch correct is dat prins Claus eind ’45 in Nederland is geweest en er tenminste tot 1948 terugkeerde- ook daar laat de RVD zich niet over uit. In principe reageren wij hier niet op zegt de Meijer, maar besluit met “het zou toch gaan over een Duitse vrouw?” Dit vreemde verhaal is moeilijk te verifiëren. Er zijn tallozen die beweren afstammeling te zijn van Hendrik, Bernhard, Claus, koning Willem III etc. De meeste van deze “oranje-pretendenten” claimen in het mooiste geval ook nog een lintje. Wij weten dus niet wat we van al die verhalen moeten denken, maar er is natuurlijk een oplossing voor: DNA-onderzoek, simpele botboring, alles ligt nog in de kelder van Delft opgestapeld!

Misschien zit hier wel de verkeerde op “de troon” (Complottheorie….)

Hoe “oranjes” hun problemen oplossen
Samenvattend is te concluderen, dat de prinsgemaal gedurende de tweede helft van zijn leven onder controle is gebracht van de medische wetenschap. In oranje-kringen worden bedreigende situaties op drie manieren opgelost:

Je wordt onder behandeling gesteld van de medische wetenschap, c.q. voor gek verklaard;

Je krijgt te maken met een niet aflatende juridische campagne om je het zwijgen op te leggen;

Je wordt op een illegale en gewelddadige manier buiten werking gesteld, hetzij door een schandaal, hetzij door chantage, hetzij door een ongeluk, hetzij door een botsing met een kogel met fatale afloop.

Het lijdt weinig twijfel of Klaasje de Laatste moest tegen zichzelf worden beschermd. Platgespoten dus. De Bernhard methode was al eens eerder uitgetest in de Affaire Hofmans en de geadopteerde legkip Juliana van Soest. Als de elite zich in chantabele kringen gaat bewegen, zoals Klaasje deed, dan kunnen ongelukken niet uitblijven en zal het netwerk interne maatregelen nemen. Vaak heeft dit te maken met machtsmisbruik en de uiterste uitwas daarvan: kindermisbruik. Het gebeurt in de kerk en in kinderdagverblijven, de naar onze mening allerergste misdaad: het vermoorden van kinderlijke onschuld.

In de onderwereld is wel degelijk bekend geweest wat Klaasje en de pedofiel Frits Salomonsen uitvraten in donkere clubs. De serie afrekeningen in het circuit wordt ons aangepraat als wraaknemingen. Maar of De Dominee Klaas Bruinsma te veel heeft geweten en daar een slaatje uit wilde slaan, we weten het niet. Er zijn aanwijzingen dat de moord een “koninklijk” signaal tot stilzwijgen is geweest. De term Gladio komt telkens boven water als we het over de onderwereld hebben, evenals de naam van Mabel Los van de Escortservice van Yab Yum en het verhaal van Theo van Gogh (geliquideerd). Als we het over de Hells Angels in de voormalige Nederlandsche Cocaïne Fabriek hebben, komen we steevast de naam Bernhard weer tegen. En over Bernhard de Deserteur raak je nooit uitgepraat en -geschreven.

Tenslotte
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. Aad Kosto kreeg te maken met een bomaanslag, ra ra, hoe kan dat?

Uiteraard zijn dit bij elkaar gefantaseerde verhalen die de debielen onder ons toch niet geloven. Ik zou zeggen: slaapt u lekker verder en neem het de mensen die een beetje verder kijken dan hun neus lang is maar niet kwalijk. Ze weten niet beter.

woensdag, augustus 17, 2011

WE ZIJN ER UIT!!!


Na langdurig wetenschappelijk onderzoek overal ter wereld zijn we in staat gebleken het aantal goden vast te stellen waar de mens zo'n behoefte aan heeft en waar hij, bij een verkeerde keuze, zijn medemens graag de nek voor omdraait. Want zoals een ieder weet: got is liefde! Fout gespeld? Zo dan chod? Ook niet goed? Dan zo godt. O, u heeft liever De Heere. Kan hoor, we zitten hier op ons wetenschappelijk laboratorium nergens mee. Als u de volgende link aanklikt, kunt u ook nog wat leren wat misschien op uw achterlijke bijzondere schooltje niet verteld werd: http://www.godchecker.com/
3700 goden alleen al op deze aardkloot! Hoe zou het op de miljoenen/miljarden andere planeten gesteld zijn? Het mooie van godsdienst is uiteraard dat de mensen zo verdraagzaam zijn. O ben jij van die club? Leuk zeg. Daarom zijn er nooit oorlogen uitgebroken vanwege een verkeerd standpunt. Er werd wel eens geradbraakt:


Of gevierendeeld:maar dat gebeurde slechts voor de goede zaak. En hij keek dan goedkeurend toe:Ook het pausje vond het goed dat er wat tegenstanders uit de weg werden geruimd:evenals de bekwame lieden die door ons zijn gekozen:

Maar zolang jezus te paard zat was er niets aan de hand:En ook de kinderen zijn bij de kerk, en niet alleen de katholieke kerk maar ook de incestueuze gereformeerde en andere enge clubjes, in goede handen:


Dus blijft u vooral uw achterlijke geloof bedrijven als u uw hersens, zo u die bezit, niet wenst te gebruiken.

zaterdag, augustus 13, 2011

EN DAT IN DE 21e EEUW


Je zou toch denken dat met de kennis van nu (het lijkt wel een politiek statement) de mens zich toch niet meer zou verlaten op allerlei figuren die de mens vroeger in zijn angst aanriep. Angst = onwetendheid = onzekerheid. Met 3000 geloven op de wereld en dus evenzoveel godjes en omringende figuren lijkt het mij een knappe prestatie om daar het juiste "geloof" uit te kunnen kiezen. Neem de idioten uit Staphorst, de Veluwe en Zeeland en her en der nog een aantal die halsstarrig blijven beweren dat de aarde pas 10.000 jaar bestaat, want dat halen ze uit de bijbel, het sprookjesboek voor ignoranten. Laten we er eens van uit gaan dat er een god bestaat. Ons melkwegstelsel bestaat uit MILJARDEN sterren en planeten en verder zijn er in het universum nog eens MILJARDEN melkwegstelsels, die miljoenen lichtjaren van elkaar en van ons zijn verwijderd. Één lichtjaar is 9.5 biljoen kilometer, oftewel 9.500.000.000.000 km.Wat u hier ziet is een cluster sterren op een oneindige afstand van ons verwijderd en zoals gezegd zijn er miljarden van deze clusters en stelsels. Nu krijgt onze zogenaamde god een boodschap van meneer jansen in tuitjewolde want die wil graag een nieuwe fiets, daar moet-ie zich toch even mee bezig houden (en zo zijn er duizenden verzoeken alleen al in Nederland), maar hij krijgt ook talloze verzoeken van cluster NGx2 op 5 miljoen lichtjaren verwijderd, hij moet zich ook daarmee bezig houden. Hoe daar te komen?


Als oude baas, maar wie zegt eigenlijk dat het een mannetje is, kan ook een vrouwtje zijn of een prachtig dier of een plant, als oude baas dus is dat een probleem. Misschien dat deze god-rollator uitkomst biedt maar ik heb zo'n vaag vermoeden dat die niet snel genoeg is om de lichtjaren af te leggen.

Misschien even bij collega's wat info weghalen hoe zij dat doen:Zou hij(?) het weten?
Of hij/zij? Goede raad is duur. Er zijn geen natuurwetten bekend die iets of iemand in staat stellen sneller te gaan dan het licht. De verdwaasden uit Staphorst, de Veluwe, Zeeland en trouwens alle gelovigen blijven toch maar volharden in de achterlijke sprookjes die 2000 jaar geleden door de gebr. Grimm werden bedacht en opgetekend. Nee, de aarde bestaat pas 10.000 jaar hoewel koolstof onderzoek onomstotelijk bij vondsten heeft aangetoond dat deze soms miljoenen jaren oud zijn. Dan lees ik toevallig ook nog eens een zogenaamd poezie-keuteltje:
op een middag tegen het einde van de lente, had ik een droom als een fotografie, ik zag jezus christus op aarde komen. Wat een geestelijke armoede! Wat een domheid en het niet willen/kunnen/durven gebruiken van je hersens!
Maak eens gebruik van deze URL en schaam je dan over je bekrompen geloofje:
http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

zondag, maart 13, 2011

DE KATHOLIE KERK...EEN CRIMINELE ORGANISATIE

Na alle schandalen in de katholieke kerk word ik door een gevoel van misselijkheid bevangen als ik toevallig op zondag langs een kerkdienst zap en daar zo'n middeleeuwse sinterklaas zie staan prevelen voor een aantal verdwaalde geesten, waarvan volgens mij de meesten aan alzheimer lijden of totaal de weg kwijt zien. Blatend over de heer die zo goed is en het zo goed voor heeft met de wereld. Vraag dat maar eens aan een misbruikt misdienaartje.
of aan de hitler-jugend baas van deze smeerlappen bende:


Als u de kop ziet van deze man, beschuldigd van talloze aanrandingen van onschuldige kinderen:dan kun je je afvragen of de katholieken wel goed bij hun hoofd zijn om 's zondags nog naar zo'n burcht van ontucht te gaan waar hun kinderen worden misbruikt. Ik heb de RKK een briefje geschreven, dat hieronder staat en op hetzelfde neerkomt. Alleen al de koppen van de gluiperds deed mij besluiten wat tegengas te bieden:

LS.,
Na alle schandalen in de katholieke kerk, en niet alleen in Nederland, zou een 'weldenkend' mens denken dat deze organisatie zich wat minder ostentatief zou manifesteren. De TV-uitzendingen waarbij een priester gekleed in een middeleeuws gewaad de verdwaalde kerkgangers de weg wijst doen mij denken aan een schooltje voor geestelijk gehandicapten. Hoe kan een dergelijke organisatie het hebben over het zielenheil van de 'gelovigen'als de priesters zich op op alle mogelijke manieren als beesten gedragen. Is er dan geen 'bovenbaas' die een oogje in het zeil houdt en bescherming biedt aan deze onschuldige kinderen. Het zou voor de mensheid goed zijn als men al de achterlijke geloofjes van zich af zou schudden. Heel veel onheil is afkomstig van de onverdraagzaamheid van al deze dwalers.

Maar het zal wel water naar de zee dragen zijn. Angstige, onzekere, niet-nadenkende figuren zullen er altijd wel blijven, en of ze zich bij de mafia aansluiten of bij een kerk maakt in feite niet zoveel uit. Het trieste is dat deze idioten menen anderen hun achterlijke ideeen te kunnen opleggen. Neem nu gluiperds en sjoemelaars als Verhagen en Hillen (de rest laat ik maar even buiten beschouwing) dan zou je toch denken zo'n partij nooit meer één stem zou krijgen, maar helaas de mensen leren het nooit. Als de indoctrinatie van jonge kinderen afgeschaft zou worden, schoten we al een heel eind op.
Tot slot nog een paar kenmerkende beelden van deze criminelen:


Nee, dan deze kat die zich van geen geloof wat aantrekt en lekker staat te zingen en te swingen:en net zoals schrijver dezes tot de conclusie is gekomen dat ELK GELOOF ALLEEN MAAR IN ACHTERKAMERTJES BELEDEN KAN WORDEN.!!!

vrijdag, februari 18, 2011

MOGEN ALLE HYPOCRIETE, CORRUPTE POLITICI DE VINKENTERING KRIJGEN!!!

Geachte kiezers.
Het is bijna weer zo ver. U kunt over een paar weken weer uitmaken wie er in de provinciale staten zitting mogen nemen. Deze lieden mogen dan weer de volstrekt overbodige 1e Kamer gaan kiezen. Je reinste geldverspilling! Als we nu eens een paar provincies bij elkaar voegen (scheelt honderden overbodige raamwerkers oftewel ambtenaren) en dan ook nog de 1e Kamer afschaffen dan houden we geld over om iets aan de ouderenzorg te doen. De mensen die dit land hebben helpen opbouwen en nu in een zorginstelling of bejaardentehuis uren met een strontluier om moeten zitten omdat er geen geld is voor extra personeel. We zouden ons dood moeten schamen. De huichelaars en smeerlappen die zich druk maken over een missie naar Afghanistan (wat hebben we daar te zoeken) terwijl achteraf bleek dat de missie al in de startblokken zat. Iedereen werd dus besodemieterd.Van een dergelijk leven zullen de corrupte, huichelachtige politici, rechters en bestuurders wel nooit gehoord hebben. Niet voor niets emigreren er maandelijks ongeveer 350 mensen omdat ze het hier een corrupt pokkenland vinden. Maar het grootste geboefte is uiteraard het zogenaamd koninklijk huis dat al zo'n twee eeuwen bezig is Nederland te bestelen en te beroven. Van mij mogen ze aan de galg of de brandstapel.